06 – 28 53 19 92 info@go4goals.nl

Disclaimer

 1. Proclaimer voor
  1. Go 4 Goals (Kamer van Koophandel: 51519526) Verleent u hierbij toegang tot:

 

 • go4goals.nl(“de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen.
  1. Wijzigingen website
 • Go 4 Goals kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker zullen wij daar niet steeds een specifieke mededeling over doen.

 

 1. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
  1. Zorgvuldigheid
 • Go 4 Goals werkt hard om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via info@go4goals.nl.
 1. Voor alle duidelijkheid: Geen garantie
 • De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Uiteraard geldt de reguliere garantie op de producten wel.
 1. Bij hyperlinks
 • Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Go 4 Goals geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Uiteraard geldt ook hierbij de zorgvuldigheid onder punt 1.

 

 1. AUTEURSRECHTEN
  1. De rechten zijn van Go 4 Goals
 • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de Website liggen bij Go 4 Goals.
 • Een werk van Go 4 Goals gebruiken kan, maar dan alleen onder de volgende voorwaarde:
  1. Toestemming
 • Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Go 4 Goals.
 • Dit geldt niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, o.a. met bronvermelding, te citeren.

 

 1. OVERIG
  1. Wijzigingen
 • Deze proclaimer kan wijzigen, Go 4 Goals zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de website.
  1. Vragen
 • Go 4 Goals staat altijd open voor al uw vragen. Hebt u een algemene vraag of een vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via: info@go4goals.nl.
  1. Versie
 • De huidige versie is 1.0 d.d. 26/02/18.